V Hradci Králové proběhl ve dnech 13.–⁠14. května 2024 již 26. ročník konference ISSS a my byli opět jeho součástí.

Slavnostní zahájení ISSS proběhlo jako obvykle v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Hosty přivítal moderátor Jan Pokorný a postupně jim předával slovo a diskutoval s nimi o tématech spojených s vizemi členy vlády i dalších významných osobností o digitalizaci české společnosti napříč všemi IT sektory. Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který prezentoval nový obor na Univerzitě Hradec Králové – Kyberbezpečnost. Ten vznikl jako opověď na stále větší kyberútoky na státní ale i soukromý sektor a s nimi se zvyšující se poptávkou po cybersecurity expertech.

 

 

 

 

 

 

 

Poté již následovaly jednotlivé tematické bloky, na kterých prezentovali svoji práci zástupci Královéhradeckého kraje a Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). V pondělí v bloku AI ve službách veřejné správy I v Eliščině sále vystoupili Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz, podpory řízení a kontroly KÚ KHK, a studenti FIM UHK Výzkumnou aplikaci Mapa dat s AI ke zjednodušení práce s datovými sadami otevřených dat Královéhradeckého kraje. Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Umožňuje práci s více datovými sadami najednou a jejich zobrazení, možnost úprav před stažením. Největší inovací je implementace umělé inteligence (AI), která vybírá datové sady na míru po předchozí textové konverzaci s uživatelem o jeho požadavcích. Aplikace byla oceněna odbornou veřejností jako IT projekt roku 2023. V bloku Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu. V jednacím sále v bloku Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu představil analytik odboru analýz, podpory řízení a kontroly KÚ KHK Zbyněk Hála Datový sklad Královéhradeckého kraje a jeho využití. Datový sklad umožňuje vytvářet nepřeberné množství výstupů pro pracovníky KÚ KHK, jak i z dat KÚ KHK, tak i z dat příspěvkových organizací kraje. V Přednáškovém sále v tematickém bloku Smart city a Smart region představili Radmila Velnerová a Josef Horálek z FIM UHK v příspěvku Bezpečnost otevřených dat pro Smart City řešení bezpečnostní analýzy otevřených dat využívaných v Datovém portálu Královéhradeckého kraje Data KHK za využití Business Process Model and Notation (BPMN). Prezentovaný systém jedinečným způsobem spojuje mapování podnikových procesů s kyberbezpečnostní klasifikací dat využívaných jako zdroj následných procesů ve Smart City. V tentýž bloku vystoupili i zástupci oddělení rozvoje CIRI Lukáš Zemánek a Tomáš Merta s příspěvkem Pasportizace potenciálu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pilotní projekt pro Broumovsko. Do rozsáhlé databázové struktury byla provedena pasportizace všech prvků turistického potenciálu, který byl rozčleněn do tří hlavních skupin. Celkově tak bylo zmapováno téměř 3 200 prvků a 112 000 jejich atributů. Takto podrobně pojatá pasportizace turistického potenciálu je v rámci ČR unikátní. Po nich vystoupil Josef Lochman z oddělení inovací s příspěvkem EDIH NEB: podpora digitalizace, konkurenceschopnosti a inovací. Cílem příspěvku bylo představit činnost EDIH NEB, a to včetně všech služeb, a dále uvést několik příkladů dobré praxe, jak je možné zvýšit efektivitu podniku či veřejné instituce prostřednictvím digitalizačních řešení.

V úterý v Eliščině sále v bloku Otevřená data a jak je efektivně a prakticky využít představili Tomáš Slezák, analytik analytik odboru analýz, podpory řízení a kontroly KÚ KHK a Tomáš Merta Využití otevřených dat Královéhradeckého kraje. V přríspěvku se zaměřili na nové datové sady otevřených dat, aplikace nad otevřenými daty, hackathony, prvky AI, směrnici upravující postup publikace a katalogizace otevřených dat či sdílení dobré praxe. V Malém sále vystoupili v bloku Vnitřní digitalizace úřadů IV zástupci oddělení rozvoje CIRI Pavel Doležal a Tomáš Mejstřík, a to s příspěvkem ESG pro obce. Aplikování ESG strategie si klade za cíl v obcích Královéhradeckého kraje dosáhnout zejména přípravy obcí na povinnosti přicházející z evropské a národní úrovně a s tím spojené možnosti čerpání finančních nástrojů, a to i komerčních, adaptovat obce na nadcházející změny klimatu, zvýšit energetickou soběstačnost a zefektivnění provozu institucí řízených municipalitou, chránit životní prostředí a podnítit sociální rozvoj.

Úspěch opět sklidil stánek Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, kde se hosté konference mohli dozvědět informace o službách a produktech Chytrého regionu, zahrát si inovační tipovací soutěž, vyzkoušet si interaktivní slepou mapu a po vyplnění dotazníku v online i tištěné formě mohli taktéž obdržet balíček regionálních produktů z Královéhradeckého kraje. Vše jim rádi vysvětlili a názorně předvedli pracovníci Královéhradeckého kraje a CIRI.

Na pondělním galavečeru byly slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu. V roce 2022 v kategorii nejinovativnější elektronická služba zvítězil i Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK.

Zaujala Vás tato aktualita? Sdílejte ji na sociálních sítích!

Nejnovější aktuality

 • Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Za vítězství v soutěži prožijí šesťáci z Broumova dva dny v ZOO

  Zoologická zahrada ve Dvoře Králové se již po patnácté stala kulisou pro vyhlášení výsledků soutěže Třídíme s želvou Bellou. Na slavnostní ocenění vítězů, které proběhlo v úterý 18. června, se do zdejšího Safari parku sjely děti ze základních škol Královéhradeckého kraje, které za pomoci odpadových materiálů vytvářely nejrůznější výtvarná díla. . Letos se nejvíce radovali šesťáci z broumovské Masarykovy základní školy.

  20. 6. 2024

 • Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

  V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotel Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024. Na téma Dostupné bydlení v KHK vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro [...]

  17. 6. 2024

 • Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Začíná nová éra bývalého vojenského objektu Vrbenského kasáren

  Rekonstrukce Vrbenského kasáren slavnostně zahájena. Unikátní projekt spolufinancovaný ze čtyř dotačních zdrojů a z rozpočtu Královéhradeckého kraje se v pátek 14. června 2024 slavnostně zahájil. Zásluhu na získání dotačních prostředků má Centrum investic, rozvoje a inovací.

  14. 6. 2024

 • Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Fotovoltaická elektřina jako energie budoucnosti? O čistých energiích debatovali účastníci konference Energetika 2024

  Konference Energetika 2024 přivedla do Hradce Králové desítky energetických manažerů, starostů a dalších zástupců obecních samospráv, aby diskutovali o aktuálních tématech v oblasti energetiky. Zazněly důležité informace i předpovědi pro nadcházející měsíce. Akci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací pod patronací náměstka hejtmana Pavla Bulíčka.

  13. 6. 2024